II etap - szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2017

13.11.2017 r. w Krzywdzie odbył się drugi etap projektu „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”.

Podczas spotkania uczestnicy pozyskiwali wiedzę na temat identyfikacji produktów lokalnych i regionalnych z obszaru LGD „Razem ku Lepszej Przyszłości”. Jak umiejscowić produkt lokalny i regionalny w turystyce i na rynku zdrowej żywności. Rozpatrywali, czy produkt lokalny może być jednocześnie pasją i biznesem oraz jaka jest opłacalność takiego działania. Podczas spotkania poruszono również kwestię możliwości legalnego wprowadzenia i sprzedaży produktów lokalnych, jak również obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Pojawiła się również tematyka promowania takiego produktu oraz jego dystrybucji i współpracy lokalnych producentów.