Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie Kolonia Zachodnia

ul. Kościelna 3

21-413 Serokomla

tel. 661 168 642,  25 755-45-02

REGON 362003564

NIP 825 217 56 19

Data rejestracji  w  KRS 09.07.2015r.   nr  KRS   0000566618

Nr konta: BS Krzywda  O/ Serokomla 02 9203 0002 0020 8523 2000 0010

stowarzyszenie.zach@op.pl

strona www: http://stowarzyszeniekolzach.gminaserokomla.pl

 

Informujemy, że osoby uczestniczące we wszelkich uroczystościach kulturalno-rozrywkowych, wycieczkach oraz projektach organizowanych przez Stowarzyszenie Klonia Zachodnia, poprzez uczestnictwo w w/w wydarzeniach, dobrowolnie wyrażają zgodę  na udostępnianie swoich danych osobowych w postaci wizerunku w mediach, prasie i portalach informacyjnych.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Kolonia Zachodnia dostępnych jest w zakładce "Przetwarzanie danych osobowych".